Bygge en Terasse

Bygge en Terasse

En fin og lett vedklikeholdt terasse  – det var et ønske fra Robert B. og hans kone fra Oslo.

terrasse-18Hovedgrunnen til dette var at paret ikke lengre ønsket å bruke tid på å stelle i hagen, men heller ville reise og oppleve verden.

Via Snekker.com har Robert B. funnet en terassespesialist som gjør det lettere å realisere bygging av treterassen.

Gammelt gress og gamle planter ble fjernet for å deretter dekke landskapet med stoff. Den gamle furuterrasse måtte vike, da det ble bygget en ny terasse på det omtrent 30 m² store området.

Jobben ble gjennomført, Robert B var strålende fornøyd- Med tilbakemeldingen «anbefales» som han la igjen på nettsiden.