Snekkeryrkets historie

Snekkeryrkets historie

Snekring er et håndverk som er like gammelt som menneskeheten selv

Trearbeid er en av de eldste håndverksaktivitetene vi har, selv om snekkerarbeid dukket opp som et yrke så sent som for et par århundrer siden.
Som naturmateriale har tre vært brukt i årtusener for produksjon av hverdagslige objekter og materialer av alle slag, og det er trygt å si at treet er like populært i dag som for mange, mange år siden, og grunnen til dette er mange.
Tre er en fornybar ressurs som kan behandles på ulike måter. Den kan brukes til økologisk isolasjon hvor den ved riktig etterbehandling vil være ekstremt slitesterk og robust. I tillegg skaper dette flotte materialet natulig komfort og hjemmekoselig atmosfære i ethvert hjem, samt bidrar til å regulere inneklimaet. Disse og andre fantastiske funksjoner er det viktig å utforske i ethvert snekkerarbeid for å forstå og gjennomføre en meningsfull jobb eller oppdrag.tre

Snekker og tømreryrket i den industrielle tidsalder

Starten av den industrielle revolusjonen endret uten tvil det daglige arbeidet til tømrere og snekkere. Spesielt ved produksjon av møbler i massivt tre ble manuell arbeidskraft i økende grad erstattet med automatisert produksjon. I tillegg var organisert snekkerarbeid og snekring flere steder truet av konkurranse fra nye anlegg i laugene. Etter innføringen av fri handel tidlig i det 19. århundre var det mulig å utføre håndverkstjenester uten bevis av yrkeskvalifikasjoner. De tradisjonelle selskapene kunne kreve å fortsette hvis de måtte dele markedet med næringen og konkurrentene.

Håndverk i moderne tid

Snekkere fulgte så klart også med i tiden. Det ble i økende grad benyttet moderne prosedyrer og utstyr i arbeidet, blant annet maskiner som bidro til store forsprang i arbeidet i forhold til hvordan det hadde vært og hvor lang tid det tok tidligere. Den dag i dag skaper de tegninger ved hjelp av datamaskin i stedet for tegnebrett, som ble mye brukt før i tiden.
I tillegg til tømrere og snekkere kom yrket treteknikker, som jobbet primært i industriproduksjon og utvikling. Til tross for dette har håndverket mot alle odds eksistert fram til i dag og er i stor grad fortsatt regnet som et yrke av høy kvalitet. Individuelle stykker tre blir laget og skreddersydd etter dine ønsker. Dette kommer ikke fra industriell masseproduksjon, men er laget med omhu, lidenskap og oppmerksomhet på detaljer av en mesterhånd. Den type arbeid som består av installasjon av møbler, trapper, vinduer og dører, bearbeiding av laminat eller parkett, behandling og pleie av tregulv, interiørarbeid som helhet og profesjonell restaurering og vedlikehold av trevarer forblir i stor grad en snekkers jobb og fagområde. Slik fingerferdighet og presisjon kan altså ingen moderne teknologi erstatte.