Er det verdt å bygge carport seg selv?

Er det verdt å bygge carport seg selv?

Dersom det holder at bilen blir plassert under et beskyttende tak, kan en carport være et praktisk alternative. Å bygge denne selv vil naturligvis være rimeligere enn at det blir gjort av erfarne håndverkere- Men, dette vil også gi en kompetanse som er nødvendig i bygningsprosessen av en carport. Hvis man dog velger å begi… [Les mer]